NASZE REALIZACJE
Adaptacja pomieszczeń jednostki wojskowej na potrzeby magazynowe.

Dostawa oraz montaż urządzeń. Przygotowanie podkonstrukcji.